Архітектурна візуалізація

Архітектурна візуалізація являє собою презентацію об’єкта архітектури в форматі 3d в реальному часі, тобто графічне відображення майбутнього об’єкту, що допомогає уявно оцінити його зовнішні характеристики.

За допомогою спеціальних програм кваліфіковані спеціалісти створюють фотореалістичне моделювання споруди у вигляді демонстрації спроектованих архітектурних рішень, які передають реалістичність будівлі, що первошопочатково існувала лише в форматі креслення.

Процес візуалізації об`єкта відповідає проектній документації щодо конструктивної, графічної та архітектурної характеристики споруди. Це графічне відображення об`єкту дає можливість внести коригування або суттєві зміни в проектну документацію та підредагувати деталі, що стосуються самого будівництва цієї будівлі.

Формат 3d моделювання об’єкту має відмінні риси від відео/фото у відображенні будівлі різних площин та ракурсів під різними кутами погляду в реалії.

Фахівці ТОВ «Консалт Інвест Буд» допоможуть Вам з архітектурними рішеннями моделювання Вашого майбутнього проекту та зроблять візуалізацію об`єкту!